Individuaalne konflikti-coaching

konfliktide lahendamine

Erimeelsused on ühed loomulikumad osad inimeseks olemise teel. Need on meisse lausa sisse kirjutatud – inimestena tajume me enamikke asju erinevalt: meie vajadused, tunded, soovid, maailmanägemus reeglina pigem ei kattu, kui siis väga pinnapealsel tasandil.

Erimeelsus ei pruugi olla konflikt. Konflikt tekib alles siis, kui üks osapool tunnetab, et teise isiku erimeelsus takistab tal ellu viia oma kavatsusi: ehk siis alles tegutsemise tasandil või siis, kui erimeelsust tajutakse kui sügavat rünnakut oma väärtuste, vajaduste või identiteedi suunal.

Olukorra lahendamise peamiseks võtmeks sinu enda võime mõista  ennast ja oma päästikuid. Teise mõistmine eeldab enese aktsepteerimist. Enese aktsepteerimine adekvaatset endast arusaamist.  

Personaalsest konflikti-coaching’ust võib sulle abi olla, kui vajad tuge konkreetse tekkinud konfliktiolukorra lahendamisel. Samuti on see abiks siis, kui kipud korduvalt sattuma samadesse olukordadesse ja soovid arendada oma konflikti lahendamise võimekust ning heita pilgu oma hoiakutele ja harjumustele konfliktide lahendamisel.

Kui tunned juhina, et ebaproportsionaalselt palju aega ja ressurssi on hakanud kuluma töötajate vahelise konflikti või muu isikutevahelise probleemi lahendamisele, ning kõik see on hakanud piirama meeskonna ja ettevõtte või sinu kui isiksuse ja juhi kasvu, võib sulle või su töötajale abi olla personaalsest konflikti-coaching’ust.

Pakun individuaalseid sessioone nii personaalsete, kui töökohas või ärissuhtluses kerkivate konfliktsituatsioonide lahendamiseks.

Konflikti-coaching’u väärtus sulle ja su ettevõttele:

 • stressitaseme langus ja sujuvamad tööprotsessid,
 • kaadrivoolavuse vähenemine,
 • produktiivsuse, avatuse ja koostöövalmiduse kasv,
 • inimeste vaheliste suhete paranemine.

Konflikti-coaching’u sessioonide kaudu on võimalik:

 

 • uurida, mida ette võtta juba tekkinud konfliktiga,
 • tuvastada parimad strateegiad edasi liikumiseks,
 • kaaluda, kuidas läheneda võimalikule tekkida võivale konfliktsele olukorrale,
 • uurida ja arendada oma hoiakuid ja harjumusi konfliktsetes olukordades,
 • valmistuda keerukateks vestlusteks,
 • vältida tekkinud olukorda eskaleerumast.

Konflikti-coaching sobib sulle, kui nõustud, et:

 

 • protsessi edukuseks pead endale ausalt otsa vaatama ja asetama end oponendi kingadesse ning mõistad, et soovitud tulemusele lähemale jõudmiseks pead ise muutusteks valmis olema;
 • coach ei lahenda sinu eest probleemi, vastupidi – sa oled ise vastutav tulemuste eest, sest sul endal tuleb ellu viia coaching’u käigus tuvastatud, konflikti lahendamiseks vajaminevad sammud;
 • konflikti lahendamine eeldab teise osapoole võimaliku vaatenurga mõistmist, kuid klient ega coach ei saa vastutada teise konfliktipoole võimaliku tegevuse,  tegevusetuse või suhtumise eest, ega sellega arvestada;
 • coachinguprotsessi edukust mõõdetakse kui kliendi enda püstitatud eesmärkide täitmisele lähemale liikumist.