„Suurem osa maailmas asetleidvast vägivallast on tingitud lahendamata konfliktist – osapoolte eesmärkide kokkusobimatusest, mis ei ole lahendust...

read more