Coaching – mis see on ja miks on see vajalik?

Coaching on muutunud paljude inimeste elu oluliseks osaks. Seda ka Eestis. Kuid mis coaching siis ikkagi on ja milleks on see vajalik?

Coaching on  protsess, mis aitab inimestel saavutada soovitud eesmärke, ületada nende täitmisel tekkivaid hirme, arendada planeerimis- ja suhtlemisoskusi ning kõige selle abil end paremini tundma õppida. Coaching toetab sind teel eduka ja tulemuslikuma elu poole, tõstes samal ajal ka enesekindlust. Järgnevalt avan mõned võimalused, kuidas personaalne coach aitab teil saavutada eesmärke ja olla parim versioon iseendast.

Coaching pakub tuge ja suunda

Toe ja juhatuse otsimisel võib coaching pakkuda täiuslikku lahendust. Coach’id on erapooletud kuulajad ja nutikate küsimuste esitajad, kes aitavad kliendil luua ühenduse oma sisemiste soovidega, püstitada uued eesmärgid ja plaanid ning seejärel samm-sammult nende poole liikuda, toetades seeläbi suurema selguse ja soovitud positiivsema reaalsuse loomist. Samuti aitab coaching seada prioriteete, planeerida aega, koostada tegevuskavasid ja tegeleda eesmärkide saavutamisel tekkivate takistustega. See võib olla suureks abiks, kui tunnete end eksinu või ülekoormatuna ning vajate motivatsiooni, et taas õigele teele asuda. Kujutage ette, et teil on isiklik cheerleader, kes võitleb alati teie edu eest!

Erinevalt mentorist või kogemusnõustajast ei anna coach teile nõu ega hinnanguid, vaid kannab hoolt, et leiaksite ise üles oma sisemised jõuvarud mistahes muutuste elluviimiseks. Kui psühholoog keskendub klienti aidates sügavalt ka minevikusündmuste uurimisele, siis coach vaatab pigem tulevikku ja aitab leida edasivaatavalt parimad lahendused. Just sellised, milleks klient täna valmis on.

Coach aitab teil ülesandeid tähtsuse järjekorda seada

Coaching aitab inimestel ülesandeid tähtsuse järjekorda seada, luues selgust ja keskendumist. Mõistes teatud ülesannete olulisust, saavad inimesed oma aega paremini juhtida ja oma plaanid õigeaegselt lõpule viia. Kui kohustusi ei seata tähtsuse järjekorda, on oht, et asjad jäävad pooleli, suureneb stress kõigi kohustustega hakkama saamise pärast muretsemise tõttu, ning on tõenäoline, et midagi jääb tegemata või langeb produktiivsus. Prioriseerida tuleb aga mitte ainult eesmärkide saavutamiseks vajaminevaid tegevussamme, vaid ka eesmärke. Iga eesmärgi püstitamisel tasub endalt küsida, miks see sulle üldse oluline on? Kas see eesmärk on kooskõlas sinu enda sisemiste soovidega või on tegemist hoopis kellegi teise eesmärgiga?

Coach aitab teil vigadest õppida

Me kasvame ja õpime oma vigadest, kuid mõned hoiavad meid tagasi, teised viivad edasi. See oleneb suuresti ka sellest, kuidas oma vigadele vaadata. Coach aitab meil töötada uskumustega, mis tihti on vigade tegemise hirmu aluseks. Hirm teha vigu viib selleni, et plaane ei alustata või jäetakse pooleli. Vigadest on aga võimalik õppida rohkem kui edukatest saavutustest. Vigu tehes oleme sunnitud analüüsima, mida järgmine kord paremini teha, ja seega saame head tagasisidet meie kasutatud strateegiate kohta. Kui olla iga kord edukas, jääb tagasiside olemata ja kasvu tegelikult ei teki.

Coach aitab teil vaadata tulevikku ja teha ettevaatavalt parimad võimalikud otsused. Suureneb enesekindlus hakkama saada ka tagasilöökidega. Tekib mõistmine, et ka nendest kogemustest on võimalik õppida – veelgi enam, need on võimalik tulevikus enda kasuks tööle panna.

Coaching aitab tuvastada tugevusi

Mõned inimesed ei pruugi olla teadlikud oma tugevustest ja sellest, kuidas need mõjutavad nende võimet saavutada oma eesmärke. Coaching aitab inimestel oma tugevad küljed tuvastada ja need oma kasuks tööle panna – töötada välja kava eesmärkide saavutamiseks just tugevustele keskendudes. Inimesed, kes teavad oma tugevusi, püüavad tõenäolisemalt saavutada eesmärke, mis on neile südamelähedased.

Personaalne coach annab teie küsimustele, dilemmadele ja olukordadele värske vaatenurga

Kui tunnete end mõne probleemiga ülekoormatuna, võib coach’iga rääkimine anda teile uue vaatenurga, kuidas sellega toime tulla. Coaching’u põhimõtetest tulenevalt aitab coach kliendil endal jääda oma eesmärkide saavutamise eest vastutavaks, mis tähendab, et saate 100% oma soovitud muutuse ise luua. Samm-sammult.

Aitab parandada suhtlemisoskusi

Coaching aitab inimestel õppida, kuidas teistega paremini suhelda. Coach pakub turvalist ja konfidentsiaalset keskkonda, kus inimesed saavad uurida oma suhtlusstiili ja eelistusi. Coaching’u kaudu õpivad inimesed paremini mõistma teise inimese vaatenurka, mis aitab vähendada konflikte ja arusaamatusi. Samuti aitab coaching inimestel õppida end paremini väljendama, mis omakorda loob tulemuslikumad ja sisukamad vestlused ning tervemad suhted.